ประกาศโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมา
ประกาศโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.24 KB
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.63 KB