ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ขอขอบพระคุณร้านมิตรนิยมบางสะพานน้อยคืนกำไรสู่สังคม สนับสนุนค่าจ้างครู ขอบพระคุณ คุณปรียา  จันทร์พูล  จำนวน 3,000 บาท และ คุณอชิรญา เตียวัฒนานนท์  จำนวน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,12:43   อ่าน 23 ครั้ง