ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28
แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ : เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ และ ศบค.ได้ประกาศจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ด้วยเหตุผลข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงาน การสื่อสารทางไกล สื่อออนไลน์ วิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/?fbclid=IwAR0daMyeqO1hEgFDygJDC_8qF4jV9TQ6G7rva1PQZe8gH9MpvYBftbqtmUo
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 1046 ครั้ง