ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ(On –site เรียนปกติที่โรงเรียน

เนื่                     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)

          ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

        โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยขอประกาศ

                     เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ (On –site เรียนปกติที่โรงเรียน ) ออกไป

เป็นวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

    โดยในวันที่ ๑๔ – 18 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

   โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบ( On-hand เรียนโดยใช้สื่อและใบงาน)องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)

          ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

                   เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ (On –site เรียนปกติที่โรงเรียน ) ออกไป

เป็นวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

    โดยในวันที่ ๑๔ – 18 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

   โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนแบบ( On-hand เรียนโดยใช้สื่อและใบงาน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,17:53   อ่าน 705 ครั้ง