ผู้บริหาร

นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2020
ปรับปรุง 11/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 123504
Page Views 162249
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2564
หลักสูตรสถานศึกษา
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
ประกาศโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคต
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก
14 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
15 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
17 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก 032-510392
18 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก 032815461
19 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
20 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
21 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก 032640009
23 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
25 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
26 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
27 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก 032619149
28 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
29 โรงเรียนอรุณวิทยา แผนกสองภาษา แสงอรุณ ทับสะแก 032611578
30 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
31 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
33 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
34 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 032646734
36 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
37 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
39 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
40 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
41 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
42 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
43 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
45 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032-697401
47 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 032640021
48 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
49 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
50 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน -
51 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน 032640027
52 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 0818129044
53 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
54 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
55 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
56 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
57 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
59 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
60 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
66 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
67 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
68 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
70 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032694050
71 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
72 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
73 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
82 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย
83 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย 032699568
84 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
85 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย 0-3269-9029
86 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032-699176
87 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
88 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
89 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย 060336410
90 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
91 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
92 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
93 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611
94 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
95 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
96 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032578285
98 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
99 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
101 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-810562
102 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
103 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
105 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
108 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
109 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
111 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
116 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578060
120 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032510683
121 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
122 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
123 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
124 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
125 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
126 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
127 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
128 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032)811287
129 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
130 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
131 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032554021
135 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
136 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
137 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-4299
138 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์